Terms and conditions

RAVIO: Custom luminescent floors
 1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești Termeni şi Condiţii („Termeni şi Condiţii”) constituie condițiile contractuale ale relației dintre dumneavoastră (denumit in cele ce urmeaza “Utilizator/Beneficiar”) şi LUMNIARTPIC SRL  Romania S.A. (denumită în cele ce urmează „Furnizor”). Vă rugăm să citiţi acești Termeni şi Condiţii pentru utilizarea în orice mod a platformei accesibile la adresa www.podele3d.ro / („Website-ul”), precum si conditiile de realizare/executare a Comenzilor/Comenzilor personalizate. Accesarea şi vizitarea Website-ului podele3d.ro sau oricarui subdomeniu al acestuia înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord că:

(a) în cazul în care sunteți o persoană fizică, acționați în nume propriu și că nu reprezentați nicio altă persoană, iar dacă sunteți reprezentantul unei persoane juridice, acționați în limitele împuternicirii ce v-a fost dată;

(b) veți furniza informații corecte pentru Furnizor;

(c) nu veți utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele sau serviciile furnizate de către Furnizor, sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțineți consimțământul expres, prealabil și scris al Furnizorului, această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu;

(d) nu veți utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceşti Termeni și Condiții.

 

 1. Responsabilitate.

2.1 Prin înregistrarea unei Solicitări pe Website, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau e-mail) prin care Furnizorul agreează cu Utilizatorii condițiile furnizării serviciilor.

2.2 Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând, în mod unilateral acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să recitiți acești Termeni și Condiții la fiecare accesare a Website-ului.

2.5 Continuarea utilizării Website-ului înseamnă ca v-ați exprimat acordul cu privire la noua formă a Termenilor și Condițiilor aplicabilă la fiecare moment al accesării Website-ului. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, vă rugăm să să nu mai accesați, vizitați sau utilizați, în orice mod, Website-ul.

2.6 Acești Termeni și Condiții reprezintă înscrisul constatator al raportului juridic încheiat între dumneavoastră și Furnizor. Nu se întocmeste sau semnează alt tip de contract juridic între Utilizator și Furnizor.

 

 1. Definiții.

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

3.1  Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină și orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice, care accesează Website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, ofertele și/sau serviciile Furnizorului, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

3.2 Furnizor – societatea LUMNIARTPIC SRL. cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Silozului, Nr.19, Biroul Nr 6, Et.2, Sector 2, telefon: 0757252458  număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/10205/2021Cod Unic de Înregistrare 44423738, e-mail: podele3d@lumniart.ro

3.3. Profesioniști  – prestatori de servicii cu care Furnizorul are încheiat contract, pe care Furnizorul îi va propune Utilizatorilor pentru executarea Comenzilor sau Comenzilor Personalizate.

3.4. Beneficiar – este Utilizatorul pentru care, prin acceptarea Ofertei, Furnizorul prin intermediul Profesionistului a inceput executarea Comenzii sau Comenzii personalizate.

3.5 Comanda – comandă care face obiectul unei Solicitări a Utilizatorului și se încadreaza în categoria serviciilor cu valoare fixă sau variabila care pot fi prestate de către Furnizor, așa cum acestea sunt prezentate la adresa podele3d.ro. Comanda are un domeniu unic de aplicare, descrierea conținând operațiunile incluse, cele neincluse după caz, descrierea procedurii, garanția, taxa de deplasare, după caz sau comanda minima, preț afișat. Utilizatorul poate adăuga în coșul de cumpărături mai multe servicii.

3.6 Comanda Personalizată – comanda distinctă la care clientul adaugă o descriere și, după caz, materiale foto/video. Poate să cuprindă mai multe domenii de aplicare pentru care este necesară efectuarea unei evaluări în vederea transmiterii ofertei estimative de către Furnizor. Evaluarea se realizează de Furnizor si/sau Profesionist prin materialele foto/video, iar Utilizatorul se asigura ca descrierea și conluziile din discuția cu Furnizorul conțin elemente suficiente, Furnizorul face o ofertă estimativă.

3.7 Website-ul – site-ul www.podele3d.ro  inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul podele3d.ro nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

3.8 Operatori – Reprezentanți ai Furnizorului responsabili cu:

 • Verificarea și identificarea unor Profesioniști pentru realizarea Comenzilor sau Comenzilor Personalizate care fac obiectul Solicitărilor Utilizatorilor;
 • Verificarea, acceptarea sau refuzarea, justificat, a oricaror cereri (lucrari, lucrari suplimentare, modificari termene de executie, etc) venite din partea Utilizatorilor sau Profesionistilor;
 • Comunicarea cu Utilizatorii/Beneficiarii și Profesioniștii.
 • Efectuarea de constatari sau evaluari in scopul intocmirii si transmiterii unei oferte personalizate

 

3.9 Lucrare – totalitatea manoperelor și serviciilor prestate de către un Profesionist si/sau Furnizor în vederea realizării Comenzilor sau Comenzilor Personalizate.

3.11 Preț unitar – valoarea unitara estimata a fiecarei categorii de lucrari cuprinse in Oferta aferenta Comenzii Personalizate.

3.12 Oferta – propunerea estimativa a Furnizorului pentru serviciile prestate de către Profesionisti si/sau Furnizor si a materialelor ce urmează a fi utilizate, precum și a Prețului unitar, pentru realizarea lucrarilor solicitate prin Comenzile Personalizate.

3.13 Lucrări specifice – acele categorii de lucrari, solicitate de Utilizator, cuprinse in Oferta.

3.14 Lucrări suplimentare:

(a) cantitati si/sau lucrari ce nu au fost evidentiate in Oferta aferenta Comenzii Personalizate dar solicitate de Beneficiar pe parcursul desfasurarii lucrarilor si care vor fi taxate separat

(b) cantitati si/sau lucrari de care depinde executia Comenzii/ Comenzii Personalizate (lucrari ce nu sunt vizibile in momentul efectuarii Constatarii).

3.15 Deviz final – descriere a lucrarilor efectuate de Furnizor prin intermediul Profesionistului sau echipelor proprii pentru serviciile comandate, acceptate de catre Beneficiar in baza Ofertei Lucrarilor Personalizate si dupa caz Lucrarilor Suplimentare.

 1. Scopul urmărit
 • Scopul Termenilor și Condițiilor este:
 • de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului;
 • de a defini condițiile contractuale ce guvernează relația dintre Utilizator/Beneficiar și Furnizor, pentru soluționarea unei Solicitări, după cum vom arăta în cele ce urmează.
 • de a defini conditiile contractuale ce guverneaza relatie dintre Beneficiar si Furnizor, pentru realizarea Comenzilor si comenzilor personalizate.

 

 1. Confidențialitate.

9.1 Informațiile de orice natură furnizate de către Utilizator către Furnizor, vor rămâne în proprietatea Furnizorului.

9.2 Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de către Utilizator cu privire la Comandă/Profesionist, fără consimțământul prealabil scris al Furnizorului, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege sau în cazul sesizării autorităților competente.

9.3 Utilizatorul nu are voie sa comunice catre terte personae oferta personalizata pe care o primeste de la Furnizor. Oferta fiind cu titlul de “confidential”

 1. Anularea Comenzii de catre Furnizor

 Furnizorul poate anula Comanda sau Comanda Personalizata in cazul nerespentarii oricarei prevederi din acest document.
 

 1. Constatarea si Ofertarea

14.1 În cazul Comenzilor complexe/personalizate și care implică o analiză la faţa locului, un Profesionist sau un Operator va efectua o vizită de constatare/evaluare la adresa solicitată de Utilizator, iar în baza constatării va fi formulată o Oferta Estimativa. Vizita de constatare/evaluare la adresa solicitată de Utilizator poate implica o taxă de constatare, în valoare de minimum 200 lei.

14.2 Plata taxei de constatare trebuie efectuată :

 • cu maximum 24 de ore inainte de efectuarea constatarii prin transfer direct
 • pe loc la Profesionist/ Furnizor
 • cu 48 de ore inainte de efectuarea constatarii daca se alege transfer Bancar.

În caz contrar, Furnizorul va închide comanda alocându-i un status corespunzator (ex: abandonat).

Taxa de constatare este rambursabila de catre Furnizor doar daca Utilizatorul se hotaraste sa inceapa comanda, astfel taxa fiind dedusa din contravaloarea comenzii finale

14.3 Operatiunea de Constatare cuprinde urmatoarele actiuni:

 • deplasare la adresa solicitata de Utilizator;
 • realizarea de catre Profesionist unor fotografii cu stadiul proiectul la momentul contractarii serviciilor; Fotografiile se vor realiza in limitele stabilite de Utilizator, fara includerea unor persoane in fotografii, cu scopul de a efectua o expertiza corecta a executiei pentru stabilira stadiului Proiectului la momentul preluarii comenzii, precum si in vederea gestionarii unor relcamatii ulterioare;
 • stabilirea detaliilor de executie solicitate de Utilizator si pe care Profesionistul le poate executa conform prevederilor legale in vigoare;
 • suport tehnic pentru lucrarile solicitate;
 • masuratori ale suprafetelor care pot fi vizualizate fara interventie speciala; nu vor fi luate in calcul defecte sau vicii ascunse care nu pot fi vizualizate;

Executia Comenzii si/sau Comenzii Personalizate

 15.1 Profesionistul se va deplasa la ora și locul stabilite cu Beneficiarul pentru efectuarea Comenzii.

15.2 În cazul în care Profesionistul observă diferențe mari de volum al Comenzii sau al materialelor necesare pentru efectuarea Comenzii față de descrierea online a acesteia, va întocmi un Proces-verbal de lucrari suplimentare ce va fi semnat si acceptat de Furnizor/Profesionist si Beneficiar . Procesul-verbal de lucrari suplimentare poate conține atât materialele suplimentare necesare, cât și manopera necesară efectuării Lucrărilor suplimentare. Pe baza acestui Proces-Verbal de lucrari suplimentare, Furnizorul va transmite Beneficiarului o Oferta de Lucrari suplimentare.. Daca Oferta de Lucrari suplimentare nu este acceptata de Beneficiar, Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu efectua aceste lucrari suplimentare prin intermediul Profesionistului sau echipelor proprii.

15.3 Daca realizarea Comenzii achizitionate de Beneficiar depinde si de efectuarea Lucrarilor suplimentare ce nu au fost acceptate de Beneficiar, Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu mai executa Comanda, urmand ca Beneficiarul sa achite contravaloarea serviciilor efectuate pana atunci.

15.4 In cazul comenzii personalizate timpul de pre productie poate varia de la 5 la 60 de zile lucratoare pentru realizarea designului in functie de complexitatea acestuia. Nivelul de complexitate este stability de expertul graphic al LUMNIARTPIC SRL

 1. Anularea Comenzii/Comenzii Personalizate de catre Utilizator/Beneficiar.

 17.1 Utilizatorul poate anula Comanda/Comanda Personalizata in orice moment inainte de programarea constatarii sau programarea executiei serviciilor.

17.2 Utilizatorul poate anula Comanda/Comanda Personalizata, ulterior acceptării unei Oferte, înainte cu 48 de ore ca Profesionistul să fi început prestarea efectivă a serviciilor, chiar dacă materialele necesare au fost deja achiziționate, dar cu plata evidentiata la articolul de transport si manipulare materiale, prin transmiterea unei notificări prealabile adresate Furnizorului, prin e-mail, la adresa indicată în cadrul art. 24.3, fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese. Notificarea trebuie transmisă cu minimum 48 ore înainte.

17.3 În cazul în care Beneficiarul decide să renunțe la Lucrările prestate de către Profesionist în timpul prestării serviciilor (cu plata valorii materialelor achiziționate și neîncorporate în Lucrarea deja prestată, precum și a oricăror altor costuri ocazionate de realizarea Lucrării ( transport si manipulare materiale, etc), așa cum acestea vor fi indicate, în fiecare caz în parte, în cuprinsul Procesului-verbal, denumite în continuare „Cheltuielile”), va informa de îndată Furnizorul, moment în care acesta va anunța Profesionistul care va întocmi un Proces-verbal de constatare în care va descrie serviciile prestate, cheltuielile (inclusiv materialele achiziționate, indicând valoarea materialelor încorporate în Lucrarea deja prestată), precum și procentul din Comandă/Comanda Personalizata pe care l-a realizat până la acel moment. Procesul-verbal va fi semnat atât de Beneficiar, de Profesionist si/sau Furnizor, fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese pentru încetarea contractului.

17.3.1 În cazul în care Beneficiarul a achitat integral plata Lucrărilor sau în cazul în care avansul de Preț depășește valoarea Cheltuielilor și a procentului de servicii deja prestate prin raportare la întrega Comandă/Comanda Personalizata, așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul Procesului-verbal, Furnizorul va restitui Beneficiarului diferența, prin virarea sumelor de bani în contul din care s-a făcut debitarea, Furnizorul va restitui diferența dintre costul procentului de servicii deja prestate prin raportare la întrega Comandă și Cheltuielile, indicate în cuprinsul Procesului-verbal și avansul plătit.

17.3.2 În cazul în care Beneficiarul a plătit un avans din Prețul fix  acesta va plăti diferența dintre costul procentului de servicii prestate, prin raportare la nivelul întregii Comenzi și a materialelor achiziționate, indicate în cuprinsul Procesului-verbal și avansul plătit online.

Beneficiarul se obligă să plătească valoarea materialelor achiziţionate de către Profesionist și valoarea procentului de servicii deja prestate prin raportare la întrega Comandă, așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul Procesului-verbal.

17.3.3  În cazul in care Beneficiarul  nu a platit lucrarea in avans, Beneficiarul se obligă să plătească valoarea materialelor achiziţionate de către Profesionist, precum și valoarea serviciilor deja prestate, așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul Procesului-verbal.

17.4 În cazul în care Beneficiarul descoperă neconformități ale Lucrărilor prestate, devin incidente prevederile art. 22 „Garanții”.

17.5 Beneficiarul nu poate pretinde anularea Solicitării după prestarea, în totalitate, a  Lucrărilor de către Profesionist. Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata prin canalele communicate la art. 23.1.

 

 1. Subcontractarea

Utilizatorul înțelege și recunoaște că Furnizorul va subcontracta Profesionistul, în vederea executării Comenzii și că nu va presta, cu personalul propriu, serviciile ce fac obiectul Solicitării. In anumite cazuri, prestarea comenzilor se va efectua prin personal propriu.

 1. Prevederi in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si Situatii de Urgenta.

19.1 Conform legislatiei in vigoare, HG 300/2006, legea 319/2006, legea 307/2006, Utilizatorul se obliga sa asigure accesul, in conditii de Securitate fara a pune in pericol integritatea fizica si viata reprezentantilor Furnizorului/Profesionistului inca din faza de evaluare.

19.2 Beneficiarul  se obliga sa furnizeze informatii atat Furnizorului si/sau Profesionistului, legate de desfasuarea in conditii de siguranta in munca si de Securitate la incendiu, a viitoarelor lucrari atat pe perimetrul vizat si/sau perimetrul adiacent ( care poate fi influentat ) pe perioada desfasurarii lucrarilor aferente Comenzii sau Comenzii Personalizate.

19.3 Agresiunile verbale si fizice ale Beneficiarului permit retragerea din locatia unde se desfasoara lucrarile si relizierea contractului cu obligatia Utilizatorului de a plati contravaloarea lucrarilor executate pana in acel moment.

19.4 In cazul deseurilor ( de orice natura) rezultate in urma lucrarilor, pentru care Utilizatorul si-a exprimat in mod expres intentia de evacuare si transport pe cont propriu, (si ca urmare neincluse de Furnizor in oferta transmisa si acceptata de catre Utilizator), responsabilitatea respectarii legislatie de mediu in vigoare cade in sarcina Utilizatorului.

 1. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului/Beneficiarului

20.1 Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Solicitarile publicate și declară că acestea corespund cu Comanda.

20.2 Utilizatorul/Beneficiarul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile oferite de Website atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

20.4 Utilizatorul/Beneficiarul intelege ca nu are voie sa plateasca in numerar Profesionistul/echipele Furnizorului pentru serviciile prestate, iar daca face acest lucru o face pe raspunderea sa si intelege ca nu poate cere daune interese Furnizorului.

20.5. Beneficiarul intelege ca profesionistul executa lucrarile conform tehnologiilor, normativelor si a fiselor tehnice in vigoare si nu poate decide singur, fara instintarea Furnizorului, asupra tehnologilor, calitatii si duratei de executie a lucrarilor mentionate in Oferta.

20.6 Beneficiarul are dreptul de a solicita Lucrari Suplimentare cu conditia indeplinirii prevederilor art. 16.2 ; 16.3.

20.7 Beneficiarul nu poate prelungi termenele de finalizare ale Comenzii/Comenzii personalizate prin intelegere directa cu Profesionistul, fara acordul Furnizorului.

20.8 Beneficiarul isi asuma raspunderea pentru Procesele-Verbale semnate.

20.9 Beneficiarul este obligat sa plateasca facturile emise aferente serviciilor solicitate si prestate, la termenul specificat in factura.
 

 1. Facturarea și plata serviciilor.

 23.1 Utilizatorul are obligația de a comunica Furnizorului toate informațiile necesare emiterii facturii conform prevederilor legale în vigoare.

Prețurile sunt specificate pentru fiecare caz în parte, în descrierea Serviciului ( pentru comenzi cu pret fix) sau Devizului (pentru comenzi personalizate).

În cazul în care se va proceda la suplimentarea Prețului, factura emisă va conţine atât Prețul, cât și Prețul suplimentat. În cazul în care factura pentru Preț a fost deja emisă, se va emite o nouă factură pentru Prețul suplimentat.

23.2Regula platii pentru  Utilizator/ Benficiar

Plata se face in 2 transe dupa cum urmeaza

 • 30% inaintea inceperii lucrarii cu minimum 15 zile,
 • 70% in momentul finalizarii lucrarii dar nu mai tarziu de 1 zi

 

23.3 Modalitatea de plata unic agreata este transfer bancar in contul LUMNIARTPIC SRL deschis la ING Bank : RO86INGB0000999911559338

23.4 Factura are un termen de plată de 2 zile lucrătoare de la data emiterii. Furnizorul va transmite Beneficiarului factura aferentă Comenzii/Comenzii Personalizate solicitate si executate , exclusiv în format electronic, prin transmiterea facturii la adresa de e-mail sau direct pe watts app direct catre Beneficiar

23.5 Beneficiarul are obligatia sa il instiinteze pe furnizor dupa efectuarea platii si are obligatia trimiterii OP-ului pe adresa de mail a acestuia sau pe watss app

23.6 Neachitarea de către Cumpărător a unei facturi emise de Furnizor in maxim 7 zile lucratoare de la emiterea ei se penalizeaza cu 1% pe ziua de intarziere din contravaloarea lucrarii effectuate

 1. Neconcurență.

Utilizatorul înțelege și garantează că nu va contacta Profesioniștii recomandați de către Furnizor, în mod direct, pentru solicitarea unei oferte de preț pentru realizarea Comenzii/Comenzii Personalizate și pentru prestarea Lucrărilor aferente Comenzii/Comenzii Personalizate, în afara Website-ului.

 1. Legea aplicabilă. Litigii

Prezentul Termeni și Condiții vor fi interpretați și guvernați de prevederile legii române.

Orice litigiu având ca obiect o dispută rezultând din sau aflată în legătură cu aceste Termeni și Condiții sau cu utilizarea Website-ului urmează a fi soluționat de către instanțele competente din România.

OUR CLIENTS

en_USEnglish